read online

ENG: After successfully touring in Japan with Vader (Father), we're staying closer to home in the coming months. Moeder continues its European tour, we'll be present at the second edition of the Dag van de Dans (Day of the Dance) in Brussels, and The missing door will go with NDT to Edinburgh. In the office, we welcome a new member in our team: Sébastien Parizel is now in charge of communications and press relations at Peeping Tom.

NL: Na een succesvolle tournee met Vader in Japan, zoeken we het de komende maanden weer dichter bij huis. Moeder gaat verder met zijn Europese tournee, we zijn aanwezig op de tweede editie van de Dag van de Dans, en The missing door trekt met NDT naar Edinburgh. Bovendien verwelkomen we een nieuwe medewerker op kantoor. Sébastien Parizel zal zich vanaf nu bezighouden met alle communicatie en persrelaties van Peeping Tom.

FR: Après une tournée marquée de succès de Vader (Père) au Japon, nous resterons plus proche dans les prochains mois. Moeder continue sa tournée en Europe, nous serons présents à la deuxième édition du Dag van de Dans (Journée de la Danse), et The missing door sera présenté par NDT à Edimbourg. De plus, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau chargé de communication et presse, Sébastien Parizel. 

 

Moeder © Aude Arago, Peeping Tom

MOEDER (MOTHER) CONTINUES ITS EUROPEAN TOUR

In April and May, Moeder (Mother) is continuing its European tour in France, Belgium, the Netherlands and Luxemburg. We will visit Bordeaux (5-7/04), Bruges (11/04), Utrecht (18/04), Vélizy (21-22/04), La Roche sur Yon (25-26/04), Caen (3-4/05), Luxemburg (11-12/05), Toulouse (17-20/05) and Villeneuve d’Ascq (30-31/5 en 01/06).

Moeder (Gabriela Carrizo, 2016) is the second part in a trilogy that started with Vader (Franck Chartier, 2014). The spectator is taken into a series of seemingly familiar spaces: a maternity ward, a funeral parlor, a recording studio, a museum... Mourning for the mother is the starting point from which the performers inject the stage and the spectator with a larger conception of absence, lack and the anxieties and associations that result therefrom. Out of the flux of the individual memories of the performers, a universal and collective memory shines through.

"Seldom will you be able to see on a stage a talent similar to that of this company."
En Platea 10.02.2017 (in Spanish)

"In seemingly trivial settings [...] vertebral columns for the evolution of the characters, the spectacular excesses formidably encircled by Gabriela Carrizo and Franck Chartier testify to the aesthetic and human scale of their vision since their beginnings."
Le Monde 25.02.2017 (in French)

"A classic but nonetheless touching, engaging and even funny portrait of the most beautiful role a woman can play, both on stage and in life."
Knack Focus 21.11.2016 (in Dutch)

Watch the trailer for Moeder

 

Moeder © Oleg Degtiarov, Peeping Tom

MOEDER ZET EUROPESE TOURNEE VERDER

In april en mei gaat Moeder opnieuw op tournee door Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg. Op het programma staan 9 steden: Bordeaux (5-7/04), Brugge (11/04), Utrecht (18/04), Vélizy (21-22/04), La Roche sur Yon (25-26/04), Caen (3-4/05), Luxemburg (11-12/05), Toulouse (17-20/05) en Villeneuve d’Ascq (30-31/5 en 01/06).

Moeder (Gabriela Carrizo, 2016) is het tweede deel van de trilogie die begon met Vader (Franck Chartier, 2014). De toeschouwer wordt meegelokt naar een onbestendige plaats die toch vertrouwd aandoet: materniteit, rouwkamer, opnamestudio, museum… Vanuit het rouwen om een moeder injecteren de spelers het ruimere idee van ‘gemis’ met de daaruit voortvloeiende angsten en associaties. Uit de stroom van individuele herinneringen van de performers, schemert een universeel, collectief geheugen door.

“Zelden ziet men op een podium een talent vergelijkbaar met dat van dit gezelschap.”
En Platea 10.02.2017 (in het Spaans)

“In schijnbaar banale decors […] getuigen de spectaculaire uitspattingen, prachtig vormgegeven door Gabriela Carrizo en Franck Chartier, van de esthetische en menselijke omvang van hun visie, die ze al van bij het begin ontwikkelden.”
Le Monde 25.01.2017 (in het Frans)

“Een klassiek maar desalniettemin ontroerend, innemend en zelfs grappig portret van de schoonste rol die een vrouw zowel op de scène als in het leven kan spelen.”
Knack Focus 21.11.2016 (in het Nederlands)

Bekijk de trailer van Moeder

 

Moeder © Oleg Degtiarov, Peeping Tom

MOEDER (MÈRE) POURSUIT SA TOURNEE EN EUROPE

En avril en mai, Moeder (Mère) continue sa tournée en France, Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Nous passerons par Bordeaux (5-7/04), Bruges (11/04), Utrecht (18/04), Vélizy (21-22/04), La Roche sur Yon (25-26/04), Caen (3-4/05), Luxembourg (11-12/05), Toulouse (17-20/05) et Villeneuve d'Ascq (30-31/05 et 01/06). 

Moeder (Gabriela Carrizo, 2016) est le deuxième volet d'une trilogie qui a débuté avec Vader (Franck Chartier, 2014). Le spectateur est emmené dans une série de lieux apparemment familiers : un service de maternité, un salon funéraire, un studio d'enregistrement, un musée... Des souvenirs individuels des artistes transparaît une mémoire universelle et collective.

"Rarement vous pourrez voir sur un scène, un talent similaire à celui de cette compagnie."
En Platea 10.02.2017 (en espagnol)

"Dans des décors apparemment banals [...] colonnes vertébrales de l'évolution des personnages, les excès spectaculaires formidablement cernés par Gabriela Carrizo et Franck Chartier attestent de l'ampleur esthétique et humaine de leur vision depuis leurs débuts."
Le Monde 25.01.2017 (en français)

"Un portrait classique mais néanmoins touchant, engageant et même drôle du plus beau rôle qu'une femme peut jouer, à la fois sur scène et dans la vie."
Knack Focus 21.11.2016 (en néerlandais)

Regardez le trailer de Moeder

 

Direction: Gabriela Carrizo Directorial assistance and dramaturgy: Franck Chartier Creation and performance: Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira, Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung, Yi-Chun Liu, Simon Versnel, Charlotte Clamens Artistic assistance: Diane Fourdrignier Sound composition and arrangements: Raphaëlle Latini, Renaud Crols, Glenn Vervliet, Peeping Tom Production: Peeping Tom Co-production: Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), Taipei Performing Arts Center (Taiwan), KVS - Royal Flemish Theatre (Brussels), Grec Festival de Barcelona / Mercat de les Flors (Barcelona), HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maison de la Culture de Bourges / Scène Nationale, La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia) and La Bâtie Festival de Genève. Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen, DE) and Taipei Performing Arts Center (Taiwan) are key partners in the Vader, Moeder, Kinderen trilogy.

 

Le Jardin © Marc Deganck, Peeping Tom

PEEPING TOM AT DAG VAN DE DANS

Peeping Tom will be present at this year's 2nd edition of the Dag van de Dans (Day of Dance), on April 29th in Flanders and Brussels. In collaboration with KVS, we will present the trilogy Le Jardin (2002) - Le Salon (2004) - Le Sous Sol (2007). The works will be projected at Café Tropicana, Lakensestraat 148, 1000 Brussels, from 15:00 to 22:30.

The trilogy shows the different aspects of family relationships. The members of the family are confronted with dreams and nightmares, memories and lost opportunities. In Le Jardin, a young couple is confronted with an old, tormented man in a beautifully tended garden. Le Salon shows the mental, physical and financial decay of what was once a wealthy family, of which the children are trying to comprehend the incomprehensible. Finally, in Le Sous Sol, the family pecking order is ready to be turned upside down. The now deceased characters talk about their deaths and ask themselves questions about the lives they have lived. 

Find out more about Dag van de Dans

More info on Le Jardin, Le Salon and Le Sous Sol

 

Le Salon © Marc Deganck, Peeping Tom

PEEPING TOM OP DAG VAN DE DANS

Ook dit jaar is Peeping Tom aanwezig op de Dag van de Dans. De tweede editie vindt plaats op 29 april in heel Vlaanderen en Brussel. In samenwerking met de KVS presenteren we de trilogie Le Jardin (2002) - Le Salon (2004) - Le Sous Sol (2007). Ze wordt geprojecteerd in Café Tropicana, in de Lakensestraat 148, 1000 Brussel, van 15:00u tot 22:30u.

De trilogie vertelt over familierelaties in al zijn facetten. De leden van de familie worden geconfronteerd met dromen en nachtmerries, herinneringen en gemiste kansen. In Le Jardin wordt een jong koppel geconfronteerd met een oude, gekwelde man in een netjes verzorgde tuin. Le Salon focust dan weer op het mentale, fysieke en financiële verval van wat ooit een rijke familie was, waarbij de kinderen zin proberen te geven aan het onbegrijpelijke. Ten slotte wordt de familiale pikorde op zijn kop gezet in Le Sous Sol, terwijl de nu overleden personages praten over hun dood en het waarom en hoe van hun voorbije leven.

Alle info over Dag van de Dans vind je hier.

Meer info over Le Jardin, Le Salon en Le Sous Sol.

 

Le Sous Sol © Maarten Vanden Abeele, Peeping Tom

PEEPING TOM AU DAG VAN DE DANS

Cette année, Peeping Tom participera à la deuxième édition du Dag van de Dans (Journée de la Danse), qui aura lieu le 29 avril en Flandre et à Bruxelles. En collaboration avec le KVS, nous vous invitons à (re)voir la trilogie Le Jardin (2002) - Le Salon (2004) - Le Sous Sol (2007). La projection aura lieu au Café Tropicana, rue de Laeken 148, à 1000 Bruxelles, de 15h00 à 22h30.

Cette première trilogie montre tous les aspects des relations familiales. Les membres de la famille se retrouvent avec leurs rêves et leurs cauchemars, leurs souvenirs et leurs opportunités ratées. Dans Le Jardin, un jeune couple est confronté à un vieil homme dans un jardin bien entretenu. Le Salon montre la déchéance mentale, physique et financière d'une famille jadis riche, dans laquelle les enfants essaient de comprendre l'incompréhensible. Finalement, dans Le Sous Sol, toute hiérarchie familiale a disparu. Les personnages morts et enterrés, parlent de leur mort, des pourquoi et comment de leur destin déjà tracé. 

Toutes les infos sur le Dag van de Dans

Plus d'infos sur Le Jardin, Le Salon et Le Sous Sol

 

The missing door © Rahi Rezvani, Nederlands Dans Theater

THE MISSING DOOR AT THE EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL

The missing door (Gabriela Carrizo, 2013) will be presented by Nederlands Dans Theater, on August 21st, 22nd and 23rd at the Edinburgh International Festival, in a triple bill with Stop-Motion and Shoot the Moon by Paul Lightfoot and Sol León.

In The missing door, we are witnessing the last minutes of life, which take place in the twilight zone between life and death. A dying man anxiously tries to find a way through the intricate maze of his thoughts. 

"A vigorous example of surreal dance horror." **** (4 stars)
de Volkskrant on The missing door & The lost room 03.10.2015 (in Dutch)

"I have not seen any piece like it to date. [ ] I am not surprised NDT takes on an idea like this, and I doubt that any other group of dancers could have co-created the incredible spectacle we watched."
Bachtrack on The missing door 16.12.2013 (in English)

Watch the trailer for The missing door

 

The missing door © Rahi Rezvani, Nederlands Dans Theater

THE MISSING DOOR OP HET EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL

Op 21, 22 en 23 augustus 2017 wordt The missing door (Gabriela Carrizo, 2013) op het Edinburgh International Festival door Nederlands Dans Theater gepresenteerd, in een triple bill met Stop-Motion en Shoot the Moon van Paul Lightfoot en Sol León.

In The missing door zijn we getuige van de laatste minuten van een leven, in het schemergebied tussen leven en dood. Een stervende man probeert angstig zijn weg door het fijnmazige doolhof van zijn gedachten te vinden.

"Sterk staaltje surrealistische danshorror." **** (4 sterren)
de Volkskrant over The missing door & The lost room 03.10.2015

"Ik heb geen enkel stuk als deze tot nu toe gezien. [ ] Het verbaast me niet dat NDT krijgt een idee als dit, en ik betwijfel of enige andere groep dansers kon co-creëeren het ongelooflijke dansstuk die we gezien hebben."
Bachtrack over The missing door 16.12.2013 (in het Engels)

Bekijk de trailer van The missing door

 

The missing door © Rahi Rezvani, Nederlands Dans Theater

THE MISSING DOOR AU FESTIVAL INTERNATIONAL D'EDIMBOURG

The missing door (Gabriela Carrizo, 2013) sera présentée les 21, 22 et 23 août par le Nederlands Dans Theater au Festival International d'Edimbourg, en combinaison avec Stop-Motion et Shoot the Moon de Paul Lightfoot et Sol León.

Dans The missing door, nous assistons aux dernières minutes de la vie d'un homme, entre la vie et la mort. Le mourant impatient cherche un chemin à travers le labyrinthe de ses pensées.

"Une démonstration puissante de danse effroyable et surréaliste." **** (4 étoiles)
de Volkskrant sur The missing door & The lost room 03.10.2015 (en néerlandais)

"Je n'ai vu aucune pièce comme celle-ci à ce jour. [ ] Je ne suis pas étonné que NDT prenne une idée comme celle-ci, et je doute que n'importe quel autre groupe de danseurs aient pu co-créer le spectacle incroyable que nous avons vu."
Bachtrack sur The missing door 16.12.2013 (en anglais)

Regardez le trailer de The missing door

 

Concept & direction: Gabriela Carrizo Creation & performance: Lydia Bustinduy, César Faria Fernandes, Fernando Hernando Magadan, Marne van Opstal, Roger van der Poel, Meng-ke Wu, Ema Yuasa Artistic assistance: Seoljin Kim, Anders Hellström Sound design & arrangements: Raphaëlle Latini Light design: Tom Visser Set design: Gabriela Carrizo Costume design: Gabriela Carrizo Production: Nederlands Dans Theater

 

Vader ends a wonderful run in Japan

February and March marked the fourth tour of Peeping Tom in Japan, with the Asian première of Vader in Tokyo, followed by performances in 4 other cities. The audiences greeted Vader with great enthusiasm and we received wonderful reactions. We would like to thank everyone who participated on the tour and made it a success: all technicians, extras, Setagaya Public Theatre in Tokyo, Matsumoto Performing Arts Centre in Matsumoto, Toyohashi Arts Theatre Plat in Toyohashi, Hyogo Performing Arts Centre in Hyogo and Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga in Biwako. Thank you and hope to see you soon in Japan! 

Vader sluit succesvolle Japanse tournee af

In februari en maart bezocht Peeping Tom voor de vierde keer Japan, met de Aziatische première van Vader in Tokyo, gevolgd door een tournee langs 4 andere steden. De voorstelling werd enthousiast onthaald door het Japanse publiek en we kregen heel wat warme reacties. Daarom willen we graag iedereen bedanken die meewerkte aan de tournee en hielp om er een succes van te maken: alle technici, de figuranten, Setagaya Public Theatre in Tokyo, Matsumoto Performing Arts Centre in Matsumoto, Toyohashi Arts Theatre Plat in Toyohashi, Hyogo Performing Arts Centre in Hyogo en Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga in Biwako. Bedankt en hopelijk zien we jullie snel terug in Japan!

Vader termine une tournée marquée de succès au Japon

En février et mars, Peeping Tom a visité pour la quatrième fois le Japon, avec la première asiatique de Vader (Père) à Tokyo, suivie par des représentations dans quatre autres villes. Le public a accueilli la pièce avec beaucoup d'enthousiasme, et nous avons reçu plein de réactions positives. Nous tenons encore à remercier tout ceux qui ont aidé à faire de cette tournée un grand succès : tous les techniciens, les figurants, le Setagaya Public Theatre à Tokyo, Matsumoto Performing Arts Centre à Matsumoto, Toyohashi Arts Theatre Plat à Toyohashi, Hyogo Performing Arts Centre à Hyogo et Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga à Biwako !

 

Direction: Franck Chartier Directorial assistance and dramaturgy: Gabriela Carrizo Creation and performance: Leo De Beul/Jef Stevens, Marie Gyselbrecht/Tamara Gvozdenovic, Hun-Mok Jung, Simon Versnel, Maria Carolina Vieira, Yi-Chun Liu & Brandon Lagaert with the support of Eurudike De Beul Co-production: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen, KVS Brussels, HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, GREC Festival de Barcelona, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville de Paris, Maison de la Culture de Bourges, La Rose des Vents Villeneuve d'Ascq, Le Printemps des Comédiens Montpellier, with the support of Szene Salzburg Sommerfestival. Vader is supported by Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen, DE), a key partner in the Vader - Moeder - Kinderen trilogy.

tour dates

Moeder

05-07 Apr 2017 TNBA Bordeaux (FR)
11 Apr 2017 MaZ Brugge (BE)
18 Apr 2017 Stadsschouwburg Utrecht Utrecht (NL)
21-22 Apr 2017 L'Onde Vélizy-Villacoublay (FR)
25-26 Apr 2017 Le grand R La Roche-sur-Yon (FR)
03-04 May 2017 Theâtre de Caen Caen (FR)
11-12 May 2017 Les Théâtres de Luxembourg Luxembourg (LU)
17-20 May 2017 TNT Toulouse (FR)
30 May - 01 Jun 2017 La Rose des Vents Villeneuve d'Ascq (FR)

collaborations

The missing door

21-23 Aug 2017 Edinburgh International Festival Edinburgh (GB)

workshops

06 Apr 2017 Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine Bordeaux (FR)
06-07 Apr 2017 École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine Bordeaux (FR)
13 May 2017 Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg Luxembourg (LU)

more about workshops

Twitter
Instagram
Facebook

Peeping Tom

Zwarte Vijversstraat 97
1080 Brussels - Belgium
T +32 2 290 22 07
F + 32 2 219 68 02
info@peepingtom.be
www.peepingtom.be

Sales

Frans Brood Productions
Gie Baguet / Tine Scharlaken
T +32 9 234 12 12
F +32 9 265 96 50
info@fransbrood.comWith the support of the Flemish authorities
Avec le soutien des Autorités flamandes
Met de steun van de Vlaamse overheid