Privacy

Bij Peeping Tom dragen we zorg voor jouw privacy. Met deze privacyverklaring willen we je in alle transparantie informeren over hoe we de persoonsgegevens die je aan ons bezorgt, verwerken. Elke keer dat je ons persoonlijke data geeft, zal Peeping Tom ze behandelen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met wat bepaald is in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Peeping Tom verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Om je te informeren over de activiteiten van Peeping Tom
– Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je van onze diensten gebruik wil maken, kunnen wij jou een aantal persoonsgegevens vragen, zoals je naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, woonplaats en voorkeurtaal. We verzamelen bovendien ook gegevens met betrekking tot onze diensten en website waar je gebruik van maakt. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Peeping Tom verzameld wanneer je onze website bezoekt of wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn
Peeping Tom bewaart jouw (persoons)gegevens tot een maximum van 5 jaar na je laatste contact met ons.

Cookies
De website van Peeping Tom maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die een beperkte hoeveelheid gegevens bevatten. Deze bestanden worden gedownload naar het apparaat waarmee je toegang krijgt tot onze website en worden zo op de harde schijf of in het opslaggeheugen van je apparaat opgeslagen. Webbakens of soortgelijke bestanden kunnen dezelfde functie vervullen.

Peeping Tom maakt gebruik van verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:
– Om gebruikers te identificeren
– Om te analyseren hoe de gebruikers onze website gebruiken
– Om de prestaties van de website bij te houden

Wil je niet alle cookies toestaan, dan kan je de instellingen van je browser wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar het ‘help-menu’ van je internetbrowser.

Als je de instellingen wijzigt en cookies blokkeert, worden bepaalde functionaliteiten op onze website jou niet langer aangeboden en kan je onze website mogelijk niet optimaal benutten.

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht op inzage of recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Indien dat het geval is, vragen wij jou contact met ons op te nemen. Je hebt ook de mogelijkheid om uit te schrijven van de nieuwsbrief, door onderaan de nieuwsbrief op ‘unsubscribe’ te klikken.

Vragen of klachten?
Peeping Tom vzw is geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails of aanbiedingen. Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je ons hierover rechtstreeks contacteren via

Peeping Tom vzw
Gabrielle Petitstraat 4/9
1080 Brussel – België
info@peepingtom.be

Als je vindt dat Peeping Tom met de verwerking van jouw (persoons)gegevens in strijd handelt met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Peeping Tom vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen op basis van feedback van gebruikers, wijzigingen in de privacywetgeving of naar aanleiding van gewijzigde diensten.